Από τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Κατιρτζή Δημήτρη.