Σημαντική μείωση στις τιμές στα φάρμακα για την ηπατίτιδα C ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα της ηπατίτιδας C ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αναδιοργάνωσε τη διαδικασία, θέτοντάς τη σε νέες βάσεις και την επανεκκίνησε για τα φάρμακα της Ηπατίτιδας C», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, συμφωνήθηκε η αναδρομική ισχύς της εν λόγω συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστούν σημαντικότατες εκπτώσεις, πέραν των προκαθορισμένων, clawback και rebate και η μείωση του κόστους για το 2ο εξάμηνο του 2019», σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας αναφερόμενο στο οικονομικό κόστος για τη χώρα.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα της ηπατίτιδας C ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.