Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μορφωτικής Ένωσης Καταφυγιωτών Κατερίνης “Το Φλάμπουρο” σε εφαρμογή του κεφαλαίου Δ΄ και άρθρων 7,8,9,10 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 20ηςMAIOY 2020
Συγκαλεί

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της, που θα γίνει την Κυριακή       21  Ιουνίου 2020, στο ισόγειο του πολιτιστικού μας κέντρου και ώρα 11: 00 π. μ.   Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ από τον Πρόεδρό του για το Έτος 2019 ( Διοικητικός Απολογισμός).
  2. Ετήσια ταμειακή έκθεση από τον Ταμία και την Εξελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2019 ( Οικονομικός Απολογισμός).
  3. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων του 2019 (Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη).
  4. Κατάθεση προτάσεων, συζήτηση δράσεων και ψήφιση Προϋπολογισμού για το Έτος 2020.

             Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

             Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή

    28 Ιουνίου  2020, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα 11:00 π.μ., ανεξαρτήτως παρουσίας αριθμού μελών.

  Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως την συνδρομή και του προηγούμενου της Συνελεύσεως έτους. Η συνδρομή για τα έτη 2019 και 2020, με απόφαση του Δ.Σ  έχει καθοριστεί στα 5 Ευρώ ( 5 € ).                                               Για το  Δ.Σ  της  Μ.Ε.Κ           Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική ΓραμματέαςΠαντελής Β. Μπητόπουλος                                   Ευφροσύνη Αναστασίου