Οφείλουμε να σεβαστούμε όλοι την προσπάθεια του κράτους και να περιορίσουμε την εξάπλωση του Κορωναίου .
Είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των ευπαθών ομάδων.