Με κίνδυνο απενταξης κινδυνεύουν εκατοντάδες νέοι αγρότες από το πρόγραμμα του 2018 αν δεν ξεκαθαρίσει σύντομα το τοπίο με τον νόμο. Όπως μας πληροφόρησε φίλος μελετητής οι νέοι αγρότες του 2018 θα πρέπει σύντομα να καταθέσουν φάκελο δεύτερης δόσης και εκτός των υπολοίπων θα χρειαστούν οπωσδήποτε και την άδεια σταβλικων εγκαταστάσεων. Ο προηγούμενος νόμος είχε πάρει παράταση έως τον Ιούνιο και δυστυχώς έληξε. Το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη το νέο νόμο σε περίπτωση που αυτός αργήσει δεν θα προλάβουν δυστυχώς την έγκαιρη κατάθεση του φακέλου. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι που είναι ανήσυχοι για το θέμα το υπουργείο θα πρέπει σύντομα είτε να εγκρίνει τον νέο νόμο είτε να δώσει παράταση στον παλιό ώστε να προλάβουν τα χρονικά περιθώρια.