και καταθέτω την μισή μου αποζημίωση για τους επόμενους δύο μήνες!

Ο βουλευτής Φώντας Μπαράλιακος, αποδέχτηκε χωρίς κανέναν δισταγμό την πρόταση του πρωθυπουργού, για περικοπή της βουλευτικής του αποζημίωσης για τους επόμενους δύο μήνες, γραφοντας το παρακάτω κείμενο στο Facebook…

“Στην υγειονομική πρόκληση όλοι είμαστε ίσοι.
Συντάσσομαι με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Kyriakos Mitsotakis και ανταποκρίνομαι άμεσα στο κάλεσμά του.”