Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Νέα αποτελέσματα Δήμου Κατερίνης – Περίσταση (Χιονίδης – Κουκοδήμος).

Συνεχίζεται η ροή αποτελεσμάτων στον Δήμο Κατερίνης. Νέα συνολικά αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα αυτή τη στιγμή:

Εκλογικό Τμήμα 214Β Περίστασης

Κουκοδήμος 118

Χιονίδης 92

Εκλογικό Τμήμα 212Β Περίστασης

Κουκοδήμος 111

Χιονίδης 80

Εκλογικό Τμήμα 211Β Περίστασης

Κουκοδήμος 120

Χιονίδης 113

Share this post