Από τις 10/10/2019 έως τις 11/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.453.063,45 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία, δασώσεις, ομάδες τοπικής δράσης leader, αναδιάρθρωση αμπελώνων, επενδύσεις σε αμπελοοινικά, μελισσοκομικές δράσεις, γενετικοί πόροι, ελαιουργικοί φορείς κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr