Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού παρέλαβε ένα καινούριο όχημα-πολυμηχάνημα, με τα εξής εξαρτήματα:
1. Σάρωθρο (Σκούπα)
2. Καταστροφέας χόρτων
3. Καταστροφέας κλαδιών
4. Σκαπτικό μηχάνημα
5. Λεπίδα αποχιονισμού
6. Διαιρούμενος κουβάς
7. Περώνες ανυψώσεως
Με την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών (έκδοση αδείας κυκλοφορίας, ασφάλιση κλπ) το όχημα θα αρχίσει να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των πολλαπλών αναγκών του δήμου.