Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Πιερία ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο. Περισσότερες λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο :

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Πιερία μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Π.Ε. Πιερίας)
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής:Νομός Πιερίας (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:12/2/2020 – 11/5/2020, ώρα 15:00
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

πηγη