Μαζί με την οικογένειά του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και του Προξενείου της Ρουμανίας, ενώ διαφάνηκε ότι λειτούργησε ο μηχανισμός ελέγχου και τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.