Σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ που δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με απόφαση του Δημάρχου Κατερίνης Κ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ, ορίστηκε νέος άμισθος αντιδήμαρχος Κατερίνης με αρμοδιότητες τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και το ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ, ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9C0%CE%A9%CE%95%CE%A4-%CE%9690?inline=true