Μετά τις εκλογές της 19 Ιανουαρίου 2020, σήμερα 26 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Διοίκησης η οποία είναι:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΠΩΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            ΜΕΛΟΣ

ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΜΕΛΟΣ

Για το Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ