Ανακοινώθηκε επίσημα στο ΦΕΚ το νέο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης που αποτελείται πλέον απο 3 μέλη. Το νέο Δ.Σ. είναι το εξής:

 1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΔΤ:
  ΑΙ 357348, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος
  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Τμήματος
  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
 2. ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παντελή, με ΑΔΤ: ΑΕ 838089,
  Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον ΔΡΟΥΓΚΑ ΦΩΤΙΟ του Αθανασίου, με ΑΔΤ: ΑΜ 874270,
  Επιχειρηματία
 3. ΔΡΙΣΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του Ηλία, με ΑΜ 872584, Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΤΣΙΡΩΝΗ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείο
  υ, με ΑΔΤ: Σ 480928, Δικηγόρο.
  Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
  Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ με κλικ ΕΔΩ