Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πληρωμή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί πριν τις 20 Μαρτίου.

Πέρσι η αντίστοιχη ειδική ενίσχυση βάμβακος που αντιστοιχούσε στο έτος 2018 δόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 26 Μαρτίου, αλλά φέτος η ενίσχυση που αντιστοιχεί στο 2019, όπως και όλες οι συνδεδεμένες, εκτιμάται ότι τελικά θα γίνει εφικτό να δοθεί στους δικαιούχους πριν τις 20 Μαρτίου.

Το ποσό που θα λάβουν οι παραγωγοί θα ανέρχεται σε 64,6 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί πλησιάζει τα 180 εκατ. ευρώ.

Χαμηλότερη από πέρσι θα είναι η ενίσχυση λόγω της αύξησης των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν το 2019

Οι βαμβακοπαραγωγοί περιμένουν πώς και πώς την συγκεκριμένη ενίσχυση ενόχει της νέας καλλιεργητικές περιόδου και των αυξημένων αναγκών τους σε ρευστότητα, λόγω και των μειωμένων εμπορικών τιμών, που έλαβαν κατά την περασμένη πλέον εμπορική περίοδο.

Μπίκας Αλέξανδρος