Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική    περίοδο 2020 – 2021,  από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2020  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/ΑΣΤΑΘΜΟΣΔ/ΝΣΗMAILΤΗΛΕΦΩΝΟ
11ος Παιδικός  ΣταθμόςΙάσωνος & Ιερομονάχου[email protected]2351029107
22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια19ης Μαΐου[email protected]2351033470
32ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη19ης Μαΐου[email protected]2351023772
43ος Παιδικός ΣταθμόςΑγ. Αντωνίου-Σβορώνος[email protected]2351023903
54ος Παιδικός ΣταθμόςΚρέσνας 35[email protected]2351035666
65ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός – ΝήπιαΤενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα[email protected]2351036044
75ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – ΒρέφηΤενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα[email protected]2351036493
8Παιδικός Σταθμός  ΚορινούΚορινός[email protected]2351041065
9Παιδικός Σταθμός  ΛόφουΛόφος[email protected]2351098396

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητούν το έντυπο της  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                                                                                   ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ