Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

ΟΑΕΔ: Μόλις 198.712 άνεργοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ κατέδειξαν ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων εργασίας, αυξήθηκε κατά 22.083 άτομα τον Ιανουάριο του 2019. Τα δημογραφικά στοιχεία της ανεργίας.

Αυξημένος κατά 22.083 άτομα αποδείχθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων εργασία, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 957.532 άτομα τον Ιανουαρίου του 2019 έναντι 935.449 ατόμων τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση 2,36%).Εξ αυτών, 486.016 άτομα ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών (σ.σ. μακροχρόνια άνεργοι), ενώ 471.516 άτομα (ποσοστό 49,24%) ήταν εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανήλθε στο 38,10% και των γυναικών σε 61,90%.

Την ίδια ώρα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, μη αναζητούντων εργασία, διαμορφώθηκε σε 169.557 άτομα έναντι 181.367 ατόμων τον Δεκέμβριο του 2018.  Εν ολίγοις, προέκυψε μείωση κατά 11.810 άτομα και ποσοστιαία μεταβολή 6,51%. Εξ αυτών, οι μακροχρόνια άνεργοι αριθμούν σε 32,37% και οι γυναίκες σε 63,04%.

Τέλος, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων (σ.σ. δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας) ανήλθε σε 198.712 άτομα, εκ των οποίων το 44,10% ήταν άνδρες και το 55,90% γυναίκες

.http://www.makeleio.gr/

Share this post