Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

ΟΑΕΔ: ”Προ των πυλών” το νέο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους (έως €1.040/μήνα).

Σε τελική φάση επεξεργασίας από το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του workenter, ο Β’ κύκλος του προγράμματος απασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, που αφορά την πρόσληψη 3.000 ανέργων μέσω ΟΑΕΔ.

Αυτή τη στιγμή, τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου, καταγράφουν τις ανάγκες των φορέων υποδοχής που θα προσλάβουν το νέο προσωπικό.

Σημειώστε:

  • Η δράση καλύπτει 3.000 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
  • Ουσιαστικά πρόκειται για τον Β’ κύκλο του προγράμματος απασχόλησης 5.500 πτυχιούχων στον δημόσιο τομέα

Ποιοι και πώς συμμετέχουν – Διάρκεια, απολαβές

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  1. Μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ – ΤΕΙ
  2. Άνεργοι ηλικίας 22 έως 29 ετών οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται: α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.040 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ, έως 990ευρώ.

Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

https://workenter.gr

Share this post