Μια από τις αλλαγές αφορά στην απάλειψη της πρόβλεψης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 5 online δηλώσεις ανά άτομο.

Όπως είχαμε γράψει από τις 25 του μήνα, μέχρι και το 2019 κάποιος που διέθετε σύνδεση στο internet είχε δυνατότητα υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ online και μάλιστα δωρεάν. Μπορούσε μάλιστα μέσω μιας Ip (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) να υποβάλλει έως και 5 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Το όριο αυτό εξέφρασε την πρόθεσή της να απαλείψει η νυν διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικά το έπραξε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι συναντά ακόμα και σήμερα σθεναρές αντιδράσεις από τις υφιστάμενες πύλες.

Κατά τα άλλα, το ρεπορτάζ από ενεργές πύλες λέει ότι με βάση το δοκιμαστικό τρέξιμο του συστήματος την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές επί της διαδικασίας υποβολής, εν συγκρίσει με πέρσι ή τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο όπως αναφέρεται σε σχετικό εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με το 2019, την τρέχουσα χρονιά, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για θανόντα από τον κληρονόμο, χωρίς την καταχώρηση 6ψήφιου κωδικού υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκπρόθεσμης υποβολής με ποινή αναφέρεται η 09/06/2020, ενώ αποδεκτές ημερομηνίες γέννησης για τα Φυσικά Πρόσωπα σε ΕΑΕ και ΜΑΑΕ είναι 1/1/1910 έως 31/12/2019.

Όπως αναφέρεται επίσης στο ίδιο εγχειρίδιο υπάρχει έλεγχος στην οριστικοποίηση της ΕΑΕ αν o ΑΦΜ είναι εγκεκριμένος στην φόρμα της αλλαγής Νομού να μην επιτρέπεται η οριστικοποίηση, εφόσον δεν έχει επιλέξει από λίστα Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα του νομού όπου έχει εγκριθεί η αλλαγή. (απαγορευτικό μήνυμα). Στην καρτέλα δικαιωμάτων προστέθηκε σε οθόνη και εκτύπωση το κείμενο: «Η αξία των ΔΒΕ 2020 είναι προσωρινή και θα οριστικοποιηθεί μετά τις εθνικές αποφάσεις με την ψήφιση του μεταβατικού κανονισμού της ΕΕ για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2020».

Με μια Ip ένας παραγωγός μπορεί να υποβάλλει online και παραπάνω από πέντε δηλώσεις ΟΣΔΕ

Επίσης για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης δημιουργήθηκαν νέα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

-140 Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 

-141 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019

-142 Ισοζύγιο έτους 2019

Μεταφέρονται από 2019 σε 2020 τα δικαιολογητικά 135,136,137,138 (δικαιολογητικά της άρδευσης) στους ΑΦΜ που έχουν ενεργό ΤΔ για την Δράση 10.1.4 Α,Β,Γ,Δ 4.2.5 Στοιχεία Ιδιοκτησίας – Εξαίρεση ΑΤΑΚ για Μονές Αγίου Όρους.

Αλλαγές στην δήλωση του ζωικό κεφάλαιο

Στα Βοοειδή ανά ενώτιο προστέθηκε στήλη με τίτλο «Αιτία Διαγραφής» και δεν υπάρχει πλέον το πεδίο «Ανωτέρα Βία». 

Έγιναν αλλαγές σε πεδία ζωικού κεφαλαίου για να καταχωρηθούν τα Μελισσοσμήνη. Υπό συνθήκη μετονομάζεται αυτόματα ο πίνακας των Σταβλικών Εγκαταστάσεων σε «Τοποθεσία εγκατάστασης μελισσομηνών», το tab Γενικά Στοιχεία Στάβλου σε «Γενικά στοιχεία τοποθεσίας εγκ.μελισσοσμηνών» και το tab Ζωικές Εκμεταλλεύσεις σε Κυψέλες Μελισσών.

Λόγω της αλλαγής στην αναλυτική όσο και στη σύντομη εκτύπωση της ΕΑΕ, στις ενότητες που αφορούν ζωικό κεφάλαιο, οι τίτλοι και το περιεχόμενο προσαρμόζονται ανάλογα με το αν δηλώνονται μελισσοσμήνη ή όχι στην αίτηση. Προστέθηκε απαγορευτικό μήνυμα κατά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ για τις περιπτώσεις που δηλώνεται κωδικός εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και βοοειδών, ο οποίος στο αρχείο ΟΠΣΚ που χρησιμοποιείται για την υποβολή της ΕΑΕ έχει συμπληρωμένη ημερομηνία δημιουργίας της εκμετάλλευσης μεταγενέστερη από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ. Όταν συμβαίνει αυτό (στις περιπτώσεις όπου δηλώνεται κωδικός εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ο οποίος στο αρχείο ΟΠΣΚ που χρησιμοποιείται για την υποβολή της ΕΑΕ έχει συμπληρωμένη ημερομηνία δημιουργίας της εκμετάλλευσης μεταγενέστερη από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ) δεν θα επιτρέπεται η καταχώρηση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος.

Εφόσον δηλωθεί στην ΕΑΕ εκμετάλλευση αιγοπροβάτων χωρίς να δηλωθούν ζώντα ζώα στην καρτέλα ζωικό κεφάλαιο η οριστικοποίηση της ΕΑΕ επιτρέπεται μόνο: α) εφόσον στον πίνακα «Ζωικές Εκμεταλλεύσεις» υπάρχει η τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Έχει Υποβληθεί Αίτημα ΑΒ-ΕΞΠ», το οποίο προσυμπληρώνεται αυτόματα ή β) εφόσον υπάρχει η τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Μηδενική απογραφή ακατά την υποβολή της ΕΑΕ». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Άλλαξαν οι πίνακες «Ζωικό Κεφάλαιο» και «ΜΜΖ Ζωικό» στα Συγκεντρωτικά Στοιχεία της αίτησης, ώστε να υπολογίζουν μόνο ζώντα ζώα. Ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν οι στήλες που αναφέρονταν σε ζώα ανωτέρας βίας.

Απαραίτητος ο κωδικός Taxisnet

Για να μπορέσει να υποβάλλει ο υπεύθυνος της πύλης Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 για έναν παραγωγό θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαγάγει τον κωδικό υποβολής που έχει λάβει ο παραγωγός μέσω της εφαρμογής TAXISNET στο μενού Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξαψήφιος κωδικός λόγω θανάτου του παραγωγού και πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από τους κληρονόμους του, υπάρχει ειδική διαδικασία που περιγράφεται στην συνέχεια.

Κωδικός για την βιομηχανική κάνναβη

Αν και δεν αποτελεί ενίσχυση, δημιουργήθηκε ο κωδικός 0408 «Δήλωση σπόρου-ετικετών για την καλλιέργεια Βιομηχανικής Κάνναβης», ο οποίος εισάγεται αυτόματα στα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων στα Γενικά Στοιχεία, εφόσον δηλώνεται σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια η καλλιέργεια 69 και έχει ΝΑΙ στο πεδίο Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων. Τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας «Στοιχεία Σπόρου – Ετικετών» στα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων. Πρέπει να συμβαδίζει η ποικιλία κάνναβης που δηλώνεται στο φυτικό κεφάλαιο του αγρού με την αντίστοιχη που δηλώνεται στον πίνακα «Στοιχεία Σπόρου – Ετικετών».

Για φαρμακευτική κάνναβη – βιομηχανική κάνναβη εκτός καταλόγου, στις αιτήσεις στις οποίες δηλώνεται η καλλιέργεια 43 Φαρμακευτική Κάνναβη ή η καλλιέργεια 44 Βιομηχανική Κάνναβη εκτός Κοινοτικού Καταλόγου, για να δηλωθεί η ακριβής ποικιλία πρέπει να σταλεί αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του σπόρου κάνναβης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στην κυρία Ρεγγίνα Μιχαλέτου (e-mail : [email protected]). Στην συνέχεια και αφού προστεθεί η αιτούμενη ποικιλία στον παραμετρικό πίνακα, δηλώνεται η ποικιλία και οριστικοποιείται η ΕΑΕ.

Ιδιοκτησία αγροτεμαχίων και ΑΤΑΚ

Το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον τύπο τίτλου που θα επιλεγεί στην ενότητα των Στοιχείων Ιδιοκτησίας και παίρνει τις εξής τιμές:

 • Ιδιόκτητο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και να καταχωρηθεί έγκυρος ΑΤΑΚ για να πληρωθεί το τεμάχιο
 • Ενοικιαζόμενο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και μπορεί να καταχωρηθεί προαιρετικά ο ΑΤΑΚ. Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν άθροισμα 100%
 • Μικτό: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία για την εγγραφή του ιδιόκτητου και αντίστοιχα για την εγγραφή του ενοικιαζόμενου μέρους του αγρού. Πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ και να είναι έγκυρος στην γραμμή που αφορά το Ε9. Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν άθροισμα 100%
 • Κληρονομιά: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ
 • Ακτημoνικό: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ
 • Αναδασμός: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ.

Εξαιρέσεις ΑΤΑΚ 

Έχει προβλεφθεί η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες ο αιτών δεν δύναται να καταχωρήσει τον ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου που δηλώνει. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο και είναι οι εξής:

 • Aγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από κληρονόμο του θανόντα
 • Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και μισθώνονται από ιδιοκτήτη που απεβίωσε
 • Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια
 • Δημόσια, εκκλησιαστικά αγροτεμάχια
 • Ακτημονικά αγροτεμάχια
 • Αγροτεμάχια αναδασμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί
 • Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα
 • Ιερές Μονές Αγίου Ορους: Στην εφαρμογή της ΕΑΕ 2020 χρησιμοποιείται παραμετρικό αρχείο με συγκεκριμένες Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, για τις οποίες επιτρέπεται η δήλωση εξαίρεσης από την υποβολή ΑΤΑΚ. Οι Ιερές Μονές αυτές είναι συγκεκριμένες.

Περιπτώσεις Ιδιοκτησίας – Με δήλωση ΑΤΑΚ

 • Ιδιόκτητα αγροτεμάχια
 • Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια
 • Ιερές Μονές Αγίου Όρους.

Μπίκας Αλέξανδρος