Χάρη στης προσπάθεια του γυμναστή κ Οικονόμου στην αυλή του σχολείου δημιουργήθηκαν μια Γιγάντια σκακιέρα, πολύχρωμο κουτσό και διάδρομοι για αγώνες δρόμου!!