Το ποσό των 15.057.660,94 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 13/12/2019 έως τις 16/12/2019 σε συνολικά 9.902 δικαιούχους. 

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως συνέχεια πληρωμών για την προκαταβολή του 14χίλιαρου, την πρόωρη συνταξιοδότηση και ανειλημμένες υποχρεώσεις σε δασώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ