Από τις 14/08/2020 έως τις 19/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.215.592,06 €.

Δείτε τον πίνακα πληρωμών εδώ