Το ποσό των 19.570.600,00 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 11/12/2019 έως τις 12/12/2019

προέβη και σε πληρωμές ύψους 1.190.790,06 ευρώ σε 382 δικαιούχους οι οποίες αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις σε δασώσεις.

πατήστε εδώ