Αρχίσαμε να παραλαμβάνουμε τους νέους κάδους ογκωδών αντικειμένων και κάδους αποκομιδής απορριμμάτων και να τους τοποθετούμε, ξεκινώντας απο τη Σκοτίνα.
Συνεχίζουμε τις απολυμάνσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων με μηχανήματα του δήμου.
Προστατεύουμε το περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες προς το δημότη !