email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Οριζόντιο πριμ 60 ευρώ το στρέμμα στο μέτρο των Βιολογικών, Σεπτέμβριο βγαίνει η πρόσκληση για ένταξη

Νέοι Αγρότες: Καθορίστηκαν οι αμοιβές αξιολογητών και μελών επιτροπών ενστάσεων
διαφήμιση

Τα 60 ευρώ το στρέµµα οριζόντια πριµοδότηση για όλα τα κηπευτικά που µπήκαν στο Μέτρο των Βιολογικών, προβλέπει η σχετική µελέτη που είχε παραγγείλει το ΥΠΑΑΤ, όσον αφορά τη νέα προκήρυξη που θα βγει τον ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε επεξεργασία το νέο θεσµικό πλαίσιο, µε τους ιθύνοντες να έχουν απορρίψει το ενδεχόµενο να µπουν στο πρόγραµµα νεοεισερχόµενοι στον βιολογικό κλάδο όπως και όσοι διατηρούν ακόµα δεσµεύσεις από περασµένη προκήρυξη, ώστε να αποφευχθεί κυρίως το πολιτικό κόστος που έχει η «στρατιά» των επιλαχόντων που ενδέχεται να δηµιουργηθεί. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προχωράει µετά τα σχόλια της διαβούλευσης είναι να µπορούν να µπουν στο πρόγραµµα και όσοι έκαναν συµβάσεις µε Πιστοποιητή µέσα στις αρχές του έτους (Γενάρη-Φλεβάρη), και κατά πάσα πιθανότητα προτού βγει στον αέρα η προδηµοσίευση του Μέτρου. Σηµειώνεται πως η προδηµοσίευση ανέφερε ότι: «Επιλέξιµοι προς ένταξη στις ∆ράσεις 11.2.1 και 11.2.2 είναι οι υποψήφιοι µε αγροτεµάχια, µελισσοσµήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης των Προσκλήσεων».

Όσον αφορά τώρα το «παράθυρο» που είχαν αφήσει περασµένες προκηρύξεις για την ένταξη όσων διατηρούσαν δεσµεύσεις προερχόµενη από παλαιότερη πρόσκληση, αυτό φέρεται να έκλεισε οριστικά. Άλλωστε, όπως λένε οι πληροφορίες, η συγκεκριµένη «κίνηση» είχε επιλεγεί καθώς προέκυπτε ένα «κενό» ανάµεσα στις τελικές εντάξεις των δικαιούχων και τη λήξη των δεσµεύσεων, που έδινε τη δυνατότητα να υπάρξει η σχετική ευελιξία.

Σηµειώνεται εδώ πως πριν βγει οτιδήποτε στον «αέρα» ως επίσηµο χαρτί θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς µερικά προϊόντα που έχουν προσθέσει οι διαχειριστικές αρχές µπορεί να µην περάσουν τον έλεγχο.

Όσον αφορά ειδικότερα το περιεχόµενο της προδηµοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις ανάλογα την οµάδα προϊόντων:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιοκράµβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, ακρόδρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, αγκινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, µπάµια, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπιακή, αγγούρι, γλυκοπατάτα, κηπευτικά υπό κάλυψη και αρωµατικά κουζίνας.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαµβάνει ως επιλέξιµα τα µελίσσια. Από την πρόσκληση για τα µελισσοσµήνη αναµένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί µελισσοκόµου βιολογικού µελιού µε περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. Το ποσό ενίσχυσης εδώ έχει εκτιµηθεί στα 26,5 ευρώ ευρώ ανά κυψέλη σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Φρούτα, κηπευτικά

Τα νέα κηπευτικά που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα µε 60 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση είναι: η αγκινάρα, τα φασολάκια, ο αρακάς, τα κουκιά, η µπάµια, το καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπιακή, το αγγούρι, η γλυκοπατάτα, τα κηπευτικά υπό κάλυψη και τα αρωµατικά κουζίνας.

Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως η µελέτη που διενέργησε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, έδειξε πως η απώλεια εισοδήµατος για αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ µεγαλύτερη από τα 60 ευρώ που επιτρέπει ως πριµ το νοµικό πλαίσιο της ΚΑΠ για τα βιολογικά προγράµµατα, το οποίο φτάνει ίσα ίσα για να καλύψει το κόστος πιστοποίησης.

Ωστόσο, µε τη σκέψη πως η βιοκαλλιέργεια θα µοριοδοτείται στα ερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης (Οκτώβριο-Νοέµβριο 2021 η πρόσκληση), το βιολογικό πριµ θεωρείται ένα µικρό κίνητρο για να εκκινήσουν οι ενδιαφερόµενοι αυτή τη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, θα δοθεί προτεραιότητα ένταξης σε κηπευτικά και δέντρα µε τη διάθεση µεγάλης πίτας από τα 400 εκατ. ευρώ που θα είναι συνολικά διαθέσιµα.

Παράλληλα, εξετάζεται να δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα για όσους καλλιεργούν λιγότερο από ένα στρέµµα κηπευτικά.

Αροτραίες εκτάσεις

Με τη µηδική σχεδόν να µονοπωλεί το ενδιαφέρον στις περασµένες προκηρύξεις βιολογικής γεωργίας, αυτή τη φορά οι αρχές, επέλεξαν να δώσουν προτεραιότητα σε φρούτα και κηπευτικά. Ως εκ τούτου ο προϋπολογισµός για τις αροτραίες καλλιέργειες αναµένεται µειωµένος σε σχέση µε την πρόσκληση για φρουτολαχανικά. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το Μέτρο 11 αυτή τη φορά θα χωριστεί σε τέσσερις διαφορετικές προσκλήσεις (αροτραίες, δέντρα-κηπευτικά, ζωικά, µελισσοκοµία), ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. Ως εκ τούτου, αν δηµιουργηθεί ξανά συρροή αιτήσεων για ένταξη στη βιολογική γεωργία µε µηδική, κατά πάσα πιθανότητα θα µετρήσει η συγκεκριµένη προκήρυξη αρκετούς επιλαχόντες. Εκτός και εάν περισσέψουν χρήµατα από τις άλλες τρεις προσκλήσεις. Σηµειώνεται επίσης πως στην πρόσκληση για τις αροτραίες θα απουσιάζει το βιολογικό ρύζι, λόγω µειωµένης ζήτησης και ορισµένων ατασθαλιών που βρέθηκαν σε δικαιούχους. Κατά τα άλλα, καλαµπόκι, ζωοτροφές, χειµερινά σιτηρά, όσπρια, βαµβάκι κ.α., είναι επιλέξιµα.

Ζωική παραγωγή

Στη ζωική παραγωγή, η πριµοδότηση δίνεται ανάλογα τα στρέµµατα βοσκοτόπου που διαθέτει ο κτηνοτρόφος, σε αναλογία µε τις Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Για παράδειγµα, αν το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει o κτηνοτρόφος αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1 ΜΖΚ ανά 10 στρέµµατα βοσκοτόπου (εκτάριο), τότε η ενίσχυση θα είναι µειωµένη.

Αν, η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση µεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόµενη κατά µέγιστο επί 1,29. Υπενθυµίζεται πως τα Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) αντιστοιχούν σε 0,15 ΜΖΚ, τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 µηνών σε 0,2 ΜΖΚ, έως 24 µηνών σε 0,6 ΜΖΚ και άνω των 2 ετών σε 1 ΜΖΚ.

Σηµειώνεται εδώ πως υπάρχουν διαφορές στην πυκνότητα βόσκησης µεταξύ των χωρικών ενοτήτων της χώρας που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ενίσχυσης. Τα ποσά που εµφανίζονται (βλ. πίνακα) αφορούν πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο.


Βιολογικό βαμβάκι

Σε νέα βάση φιλοδοξούν να θέσουν οι αρµόδιες αρχές την καλλιέργεια βιολογικού βάµβακος, µε την πριµοδότηση της, µε 51 ευρώ το στρέµµα.  Μετά από τεχνικές συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος και της αρµόδιας διεύθυνσης Συστηµάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας, το ρεπορτάζ λέει πως υπήρξαν δεσµεύσεις από την πλευρά των εκκοκκιστών για απορρόφηση της παραγωγής µε αυξηµένη τιµή παραγωγού. Ένας από τους λόγους αυτής της πρωτοβουλίας ήταν και το σκάνδαλο που προέκυψε µε το βιολογικό βαµβάκι Ινδίας το οποίο είχε επιµόλυνση από GMO. Ως εκ τούτου οι τιµές της βιολογικές ίνας σε σχέση µε τη συµβατική εµφανίζονται 30% αυξηµένες.

Λέγεται µάλιστα, πως η προώθηση του βιολογικού βαµβακιού µέσου του Μέτρου 11, συνδέεται και µε την πρόθεση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας να µπει µε κάποια στρέµµατα στη βιοκαλλιέργεια, µετά τη σύναψη συνεργασίας µε τη Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου. Βέβαια, να σηµειωθεί εδώ πως στην προκήρυξη εντάσσονται µόνο οι έχοντες ήδη σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης, ως εκ τούτου, κατά πόσο το νέο πρόγραµµα θα βοηθήσει στην αύξηση των καλλιεργούµενων στρεµµάτων µε βιολογικό βαµβάκι, µένει να φανεί.
18 19 Pin 7

Μόρια ένταξης

Ο πίνακας µοριοδότησης του Μέτρου 11 θα πριµοδοτεί κατά βάση όσους δραστηριοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ έως 5 έτη) στον κλάδο των βιολογικών. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν µεγαλύτερες εκτάσεις σε στρέµµατα θα έχουν επίσης προτεραιότητα ένταξη, όπως και το να θεωρείται κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης µε βάσει της φετινές φορολογικές δηλώσεις. Όσον αφορά το κριτήριο που πριµοδοτεί µία έκταση εφόσον βρίσκεται σε περιοχές Natura, δεν αναµένεται να έχει µεγάλη βαρύτητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα κριτήρια. Σηµαντικό είναι πως στη Βιολογική Κτηνοτροφία  και στις αρχές κριτηρίων της ∆ράσης 11.2.1, θα ληφθεί υπόψη η βιολογική παραγωγή ζωοτροφών ως ένα έξτρα κριτήριο µοριοδότησης. Η βαρύτητα για κάθε κριτήριο δεν έχει ακόµα γνωστοποιηθεί, ενώ αναµένεται να βγει ο σχετικός πίνακας σε δηµόσια διαβούλευση. Σηµειώνεται εδώ πως για την ένταξη στο Μέτρο δεν υπάρχει ελάχιστος αριθµός µοριοδότησης (βάση), όπως στα επενδυτικά προγράµµατα.

Γέφυρα στη νέα ΚΑΠ έως το 2025 οι πληρωµές

Οι εντάξεις στο πρόγραµµα των Βιολογικών θα πραγµατοποιηθεί µε βάση το ΟΣ∆Ε 2021 µε πρώτο έτος δεσµεύσεων το 2022. Οι δεσµεύσεις είναι τριετείς, δηλαδή, έως το 2025, κάτι που σηµαίνει ότι εφόσον βγει νέο πρόγραµµα στις αρχές της νέας ΚΑΠ (2023), όσοι µπουν τώρα, δεν θα µπορέσουν να επωφεληθούν αυτού, πριν τελειώσουν οι δεσµεύσεις τους. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι δεσµεύονται:

  Να διατηρούν σταθερό το µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων / βοσκοτόπων το είδος των ζώων και τον αριθµό των κυψελών µε τα οποία εντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

  Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεµάχια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο µέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσµεύσεις της παρούσας.

Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τµήµατα αυτών δύνανται να ανανεώνονται µε τµήµατα άλλων βοσκοτόπων.

  Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρµογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, µε την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τις αντίστοιχες συµβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.

  Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής.

  Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

  Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη µετά την ολοκλήρωση των δεσµεύσεων

Οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους είναι τριετούς διάρκειας.

Αναλυτικά το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ.

πηγη

Ειδήσεις σε ετικέτες

Σχετικά άρθρα