Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Σήμερα ο Αστέριος Φαρμάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα και τους υποψηφίους του συνδυασμού «Συμπολιτεία»

Share this post