Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟ 13 /5.

Share this post