Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ο ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ στις 19-3-2019.

Share this post