Η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Κατερίνης, Θωμά Αναστασιάδη, για την αύξηση των Δημοτικών Τελών