Πρόγνωση καιρού για το 3-ήμερο Τετάρτη 10 – 06 έως και Παρασκευή 12 – 6 – 2020…