Πρόγνωση καιρού για το 3-ήμερο Τετάρτη 12 – 08 έως και Παρασκευή 14 – 08 – 2020…