Πρόγνωση καιρού για το 3-ήμερο Τετάρτη 19 – 08 έως και Παρασκευή 08 – 21 – 2020…