Πρόγνωση καιρού για το 3-ήμερο Τετάρτη 16 – 09 έως και Παρασκευή 18 – 09 – 2020…