Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κ.Ε.Δ.Ε. ορίστηκε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος