Από την αρχή της θητείας της νέας βουλής εδώ και ένα περίπου χρόνο δεκάδες είναι οι ερωτήσεις της Ελληνικής Λύσης σχετικά με προβλήματα της Πιερίας χωρίς μάλιστα να έχει εκλέξει βουλευτή το κόμμα στο νομό μας. Δυο νέες ερωτήσεις λοιπόν κατατέθηκαν στη Βουλή σχετικά με την “Υπογειοποίηση συνοικίας Σταθμού Κατερίνης-Συνεχή άλυτα ζητήματα και Ημιτελή Δημόσια έργα, διασκορπισμένα οικοδομικά υλικά και διάσπαρτες μικρές χωματερές εντός παραθαλάσσιων ημιαστικών ιστών Νοτίου Πιερίας”.

Οι ερωτήσεις :

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Θεσσαλονίκη, 18/06/2020
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Υπογειοποίηση οδικού κόμβου συνοικίας Σταθμού Κατερίνης – Συνεχή άλυτα ζητήματα»


Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων της συνοικίας Σταθμού Κατερίνης και με τοπικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου της 15ης Ιουνίου 2020, εγκαταλείφθηκε στην τύχη της η υπογειοποίηση του οδικού ρεύματος, δια του οποίου διέρχονται εκατοντάδες οχήματα ημερησίως προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Κατερίνης (Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή,
Κορινός) από Κατερίνη και αντίστροφα, καθώς και των προσκείμενων χωριών, που βρίσκονται ενδιαμέσως της Κατερίνης και της παραθαλάσσιας ζώνης της (Περίσταση. Καλλιθέα). Ενδεικτικά, κάποια προβλήματα που ανέκυψαν και δυσκολεύουν την ζωή των κατοίκων της συνοικίας, οι οποίοι διαμένουν αμφιπλεύρως της υπόγειας διέλευσης, είναι:
α) ο ανεπαρκής φωτισμός, που ως έλλειψη, μετατρέπει τη υπόγεια διέλευση σε άντρο τοξικομανών, β) το ευτελές ποιοτικά οδόστρωμα, το οποίο από μόνο του δημιουργεί τις προϋποθέσεις συχνούς καθίζησης των φρεατίων και απόρροιας των όμβριων υδάτων, γ) οι συχνές συγκεντρώσεις, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, φερτών υλικών, με αποτέλεσμα, την φραγή των στομίων των φρεατίων και την δημιουργία πλημμυρικής κατάκλυσης, δ) η
έλλειψη φύλαξης των εισόδων και εξόδων του υπογειοποιημένου κόμβου, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται τα σημεία των διελεύσεων σε εστίες μόλυνσης και ε) η ανυπαρξία λωρίδας διέλευσης ποδηλάτων είτε αμαξιδίων ΑμΕΑ. Σημειωτέο ότι, οι καθιζήσεις των φρεατίων εξαναγκάζουν τους διερχομένους οδηγούς, προκειμένου να τα αποφεύγουν, να εκτρέπονται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή φωτισμό
να ελλοχεύει κίνδυνος θανατηφόρου δυστυχήματος, καθημερινώς.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 1. Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις στα ως άνω προβλήματα του υπογειοποιημένου οδικού κόμβου της παραπάνω περιοχής της Κατερίνης, κατ’ αντιστοιχία με τις ανωτέρω απαριθμημένες
  δυσχέρειες, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι;
 2. Είναι δυνατόν να αποδοθεί η διαχείριση της υπογείου διέλευσης της ως άνω περιοχής σε υπάρχοντα φορέα ή πρέπει να συσταθεί τοπικός επί τούτου φορέας, με αρμοδιότητες διαχείρισης, φροντίδας, συντήρησης και επιτήρησης του σχετικού υπογειοποιημένου
  κόμβου;
 3. Προτίθεσθε να καταρτίσετε σχεδιασμό, που θα προβλέπει πεζογέφυρα για την διέλευση πεζών πάνω από τον εν λόγω κυκλοφοριακό κόμβο, υπό την εποπτεία τοπικού φορέα;
  Ο ερωτών Βουλευτής
  Κυριάκος Βελόπουλος

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Θεσσαλονίκη, 18/06/2020
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Ημιτελή Δημόσια έργα, διασκορπισμένα οικοδομικά υλικά και διάσπαρτες μικρές χωματερές εντός παραθαλάσσιων ημιαστικών ιστών του Νοτίου Πιερίας»


Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με διαμαρτυρίες και καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης παραθαλάσσιας Νοτίου Πιερίας (Λεπτοκαρυά, Παραλία Σκοτίνα, Παραλία Παντελεήμονα, Πλαταμώνα, Νέων Πόρων), κάθε χρόνο και προ της ενάρξεως της θερινής περιόδου, παρατηρείται μια δυσάρεστη, αλγεινή και συνάμα αποκαρδιωτική εικόνα στην περιοχή τους. Η εικόνα αυτή συντίθεται και την αντικρίζουν οι πρώτοι τουρίστες, όταν καταφθάνουν στην ευρύτερη παραθαλάσσια Νότια Πιερία. Πρόκειται για παραπεταμένα μπάζα προερχόμενα από δημόσια, είτε από ιδιωτικά έργα εξωραϊσμού και
ανακαίνισης καταλυμάτων, από απορρίμματα και ξερόχορτα, που δημιουργούνται από τον ευπρεπισμό των ιδιωτικών και δημοσίων χώρων υποδοχής αφίξεων τουριστών, παρατημένα οικοδομικά υλικά και γενικότερα, υλικά δημοσίων έργων, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν και
εγκαταλείφθηκαν να χάσκουν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία. Όλα τα παραπάνω μέρη εναπόθεσης τέτοιων υλικών, με την πάροδο των ημερών και κατά την διάρκεια κάθε τουριστικής περιόδου, μετατρέπονται σε μικρές και ανεξέλεγκτες χωματερές.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πώς προτίθενται οι τοπικές αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της δημιουργίας
μικροχωματερών στους παραθεριστικούς προορισμούς της Νότιας Πιερίας, ως άνω, προκειμένου, αφενός, να μην έχει το εν λόγω φαινόμενο την επαναλαμβανόμενη συχνότητα κάθε θερινή περίοδο και αφετέρου, για να μην εκτίθενται οι αφιχθέντες παραθεριστές στη θέα μιας απεχθούς εικόνας, την οποία κομίζουν στη χώρα τους, διανθισμένη με δυσμενή σχόλια για τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή αυτή της Ελλάδας;


Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος