ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τοποθετήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο Μακρίδης Νίκος Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης.
Η επιλογή του Μακρίδη Νίκου σε μία σημαντική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του στην κοινωνία μέσω της αυτοδιοίκησης.