Τα οποία θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 08-09-10 Ιουλίου 2020.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής.