Το ποσό των 991.208,99   € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 25/11/2019 έως τις 26/11/2019 σε συνολικά 114 δικαιούχους.

οι πληρωμές αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις  σε διασώσεις και νέων αγροτών .

πατήστε εδώ