Το ποσό των1.599.945,79   € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 19/11/2019 έως τις 20/11/2019 σε συνολικά 99 δικαιούχους.

οι πληρωμές αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις δασώσεων και νιτρορύπανση

δείτε εδώ της πληρωμές