Προγράμματα Leader, αναδιάρθρωση αμπελώνων και ομάδες παραγωγών αφορά ο κύριος όγκος πληρωμών ύψους 1.488.948,10 € που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 5 έως τις 6 Αυγούστου 2020.

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν ελαιουργικούς φορείς, αγροπεριβαλλοντικά, δωρεάν διανομή γάλακτος και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.