Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕΒΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα προσωπικό

α) για το εργοστάσιο, προγραμματιστή – χειριστή μηχανημάτων CNC.
Πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ ή άλλων συναφών σχολών.

β) για στέλεχος πωλήσεων, πτυχιούχο Οικονομικής Σχολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

πηγή