Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ο Τζικακόλιας Γιώργος με τον Βασίλη Λεβέντη Στα γραφεία της Ένωσης κεντρών Θεσσαλονίκης.

Share this post