Γράφει η Ιζαμπέλ Δέδε

Πάει ο παλιός ο χρόνος

ας γιορτάσουμε παιδιά

και του χωρισμού ο πόνος

ας κοιμάται στην καρδιά

…ΠΕΟ Θεσσαλινική – Κατερίνη στο ύψος του Κόμβου Μακρυγιάλου… Εδώ και 3 μήνες δεν υπάρχει η πινακίδα !!!

Πάει ο παλιός ο χρόνος

ας γιορτάσει ο κόσμος

και της πινακίδας ο στύλος

ας κοιμάται μοναχός