Μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό στην Βουλή χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί να γίνει και μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης πήρε το πράσινο φως και προχώρα στην σύνταξη του νέου σχεδίου νόμου.

Ειδικότερα σήμερα παρουσίασε τις βασικές αρχές που διέπουν το υπό διαμόρφωση ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Ιδίως αναφορικά με τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, οι αρχές αυτές αφορούν κυρίως την ελευθερία επιλογής και την ευελιξία εντός ενός νέου και απλού συστήματος.

Συγκεκριμένα καθιερώνονται επτά επίπεδα εισφορών για την κύρια σύνταξη και παρέχεται στον κάθε ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλλει, το οποίο θα μπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα με την εισφοροδοτική του ικανότητα.

Επίσης προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, οι οποίοι θα πληρώνουν 126 ευρώ το μήνα και για τους αγρότες, 119 ευρώ.

Οι 250.000 μη μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις κλίμακες για επικουρική σύνταξη και τρεις κλίμακες για εφάπαξ, ενώ πλέον θεσμοθετείται ενιαίο ποσό για την υγεία από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πάνω στα 60 ευρώ το μήνα για τους μη μισθωτούς και 35 ευρώ για τους αγρότες για το 2020.

Παράλληλα θεσμοθετείται η πρώτη φάση μείωσης των εισφορών στη μισθωτή εργασία, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, με έναρξη εφαρμογής το δεύτερο εξάμηνο του 2020, επιδιώκοντας, μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, την ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής απασχόλησης.