Ο ιατρός θα βρίσκεται στην Παλαιόστανη την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.