Για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Ιούλιος 2021

Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι παρατείνονται έως τις 12 Ιουνίου, οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021. Οι αιτήσεις θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/Α
ΣΤΑΘΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ
MAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
1ος Παιδικός Σταθμός
Ιάσωνος & Ιερομονάχου
[email protected]
2351029107
2
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια
19ης Μαίου
[email protected]
2351033470
3
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός -Βρέφη
19ης Μαίου
[email protected]
2351023772
4
3ος Παιδικός Σταθμός
Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος
[email protected]
2351023903
5
4ος Παιδικός Σταθμός
Κρέσνας 35
[email protected]
2351035666
6
5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
[email protected]
2351036044
7
5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Βρέφη
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
[email protected]
2351036493
8
6ος Παιδικός Σταθμός
Ξάνθου 23
[email protected]
2351032000
9
Παιδικός Σταθμός Κορινού
Κορινός
[email protected]
2351041065
10
Παιδικός Σταθμός Λόφου
Λόφος
[email protected]
2351098396

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Τσιαμπέρας