Υποβάλω την παραίτηση μου από Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Δίου-Ολύμπου λόγω αδυναμίας τέλεσης καθηκόντων. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει λεπτομερής αναφορά για τους λόγους της παραίτησής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα σχεδόν 1000 μέλη μας… 

που με ανεδειξαν πρόεδρο για δυο θητείες.
ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ