Μεταξύ των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-8-2020 ήταν και τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Ερώτηση του ανεξάρτητου Δημοτ. Συμβούλου κ. Χρήστου Καθάριου για διευκρίνιση επί του ποσού 50.000 € που αφαιρούνται από το συνολικό ποσό που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό για τους μισθούς Δημάρχου και Αντιδημάρχων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες του Δήμου, μας έδωσε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε ότι ο Δήμαρχος οι 2 από τους 4 Αντιδημάρχους και η Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου δεν πληρώνονται από το Δήμο αλλά επέλεξαν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Όπως διευκρίνησε ο κ. Δήμαρχος, οι μισθοί πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου ενώ οι συντάξεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, οπότε ωφελείται ο Δήμος.

Ακόμη ο Δήμαρχος απαντώντας στο Δημοτ. Σύμβουλο κ. Γιώργο Πολυχρονίδη τον διαβεβαίωσε ότι αν και λαμβάνει σύνταξη Αρχηγού Στρατού, το ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από το μισθό που θα έπαιρνε ως Δήμαρχος.

Του είπε μάλιστα ότι αν θέλει μπορεί να του δείξει το σχετικό έντυπο της σύνταξης.

Συμπέρασμα: Ο Δήμαρχος οι 2 Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου δουλεύουν για το Δήμο χωρίς ανταμοιβή.