Με ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε από τις 12 Ιουνίου στην Βουλή επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για διάταξη που έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου ως πρώτη παράγραφος στο άρθρο 35.

Επίσης, με προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2, του ιδίου άρθρου χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συγκεκριμένου φόρου και τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.

Για περισσότερα δείτε εδώ το σχέδιο νόμου όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής: