Περιβάλλον

Περιβάλλον

Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης. Όλη η συνεδρίαση ( Βίντεο χωρίς μοντάζ για ασφαλή συμπεράσματα) Θέμα: Ανεμογεννήτριες.

Αξίζει να δείτε και να ακούστε τα Βίντεο από τα Δημοτικά Συμβούλια και οι λόγοι είναι απλοί. 1. Να δείτε ποιοι και πως σας εκπροσωπούν. 2. Τη αποφασίζουν για τον τόπο μας. 3.Κατα πόσο συμμετέχουν...